23 mai - Ziua națională a aromânilor. Spectacol în Piața Ovidiu

În acest an se împlinesc 117 ani de când Sultanul Abdul Hamid al II-lea, prin Iradeaua din anul 1905, i-a recunoscut pe aromânii din Macedonia ca popor distinct în Balcani.

Cu această ocazie, Comunitatea Aromână vă invită luni 23 Mai 2002, începând cu orele 17:00, în Piața Ovidiu din Constanța pentru a sărbători împreună acest eveniment printr-o manifestare cultural-artistică.
Vă așteptăm alături de noi în această zi importantă pentru Comunitatea Aromână !

ALACSIT PI ARMANEASHTI
Comunitatea/Fara Armana ditu Romania, Filiala/Falcarea Custantsa andreadzi tu zua di treisprayinghits di maiu/23-maiu-2022, Dzua Natsionala a Armanjiloru.
Tu aestu anu sa-ncljidu 117 di anji di candu Sultanlu Abdul Hamid al II-lea pitu nomlu/iradeaua ditu anlu 1905 ai pricunuscu pi armanjii ditu Makidonii ca mileti/popul ahoryea tu Balacanji.
Cu aesta furnjii va calisim luni 23-maiu,ahurhindalui cu sihatea 17:00 tu pazarea Ovidiu Custantsa s-yiurtisimu deadun aestu iventu, shi s-giucam Corlu Mari.
V-ashtiptamu andicra di noi tu aesta dzuu pisima, di mari simasii ti Comunitaea/Fara Armana!
Comunitatea Aromana din Romania.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Vezi și

Lumini și umbre în Legile Securității Naționale

“Proiectul legilor securității naționale cere cetățenilor și firmelor să acționeze ca info…