Contact

Contact

Dorești să ne contactezi?

Ne-am bucura să primim vești de la tine! Vă rugăm să completați formularul nostru de mai jos și vă vom contacta cât mai curând posibil.

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002 Cuprinde toate modificările aduse actului oficial publicate în M.Of., inclusiv cele prevăzute în: L. Nr. 109/24.05.2019 Publicată în M.Of. Nr. 418/28.05.2019

Art. 48 – Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a asigura accesul simplu, direct şi permanent al publicului la cel puţin următoarele categorii de informaţii:
a) denumirea, statutul juridic şi sediul social;

– SC INTERSAT SRL;

Statutul Societății SC INTERSAT SRL

– Mun. Constanța, Str. Ion Rațiu nr. 33, jud. Constanța;

b) numele reprezentantului legal şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală;

– Reprezentant legal: Gheorghiță Chivu;

– Gheorghiță Gabriela Codruța: 80%;

– Gheorghiță Chivu: 20%;

c) numele persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi ale celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială;

– Administrator: Gheorghiță Chivu;

– Responsabil editorial: Marian Cioacă;

d) coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poştă electronică sau a site-ului internet la care acesta poate fi contactat rapid, direct şi efectiv;

– Adresa: Mun. Constanța, Bvd. Mamaia nr. 284, etaj1,  jud. Constanța;

– e-mail: redactie@dottotv.ro;

www.dottotv.ro;

– telefon: 0241 480084;

e) lista publicaţiilor editate de persoana juridică respectivă şi lista celorlalte servicii de programe pe care le asigură;

– DOTTO TV;

f) * Abrogată prin L. nr. 333/2009
g) organismele de reglementare sau de supraveghere competente.

CONTACT: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI – CNA

Adresa : Bd. Libertatii nr.14, sector 5, cod 050706, Bucuresti, ROMÂNIA

Tel : +40 (0)21 305 5350
Fax : +40 (0)21 305 5354/56
E-mail : cna@cna.ro