Lumina: Începe înscrierea copiilor la grădiniță

Primăria Lumina vine în sprijinul părinților care doresc să își înscrie copiii la grădinița cu program prelungit „Luminița”, în anul școlar 2023-2024. Administrația locală îi informează pe aceștia că prima etapă a înscrierilor se va derula în perioada 15 – 30 iunie, iar cea de-a doua etapă va avea loc între 3 și 18 iulie 2023. Etapa de ajustări va avea loc între 20 și 30 august 2023.

Pentru informații legate de dosarul de înscriere și documentele necesare, administrația locală îi îndeamnă pe părinți să acceseze site-ul oficial al Primăriei Lumina. Informații suplimentare despre acest subiect găsiți și pe site-ul nostru dottotv.ro.

Dosarul de înscriere a copilului într-o unitate de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar, precum şi în serviciul de educație timpurie complementar cuprinde următoarele documente:

a) copie de pe certificatul de naştere al copilului;

b) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;

c) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creştere şi îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit;

d) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere şi care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului şcolar, următoarele documente:

a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învăţământ;

b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității

REINSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT LUMINITA”, LOC. LUMINA AN ȘCOLAR 2023-2024

Conform Ordinului 4 319 din 26.05.2023, MINISTERUL EDUCAŢIEI aprobă Metodologia – cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar, în servicii de educație timpurie complementare şi Calendarul înscrierii copiilor antepreşcolari şi preşcolari în anul şcolar 2023-2024 în unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitatea juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar şi în servicii de educație timpurie complementare.

REÎNSCRIEREA este operațiunea prin care sunt confirmați ca beneficiari primari ai educației copiii care au frecventat o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar în anul şcolar curent şi pentru care se solicită menţinerea în aceeaşi unitate şi în anul şcolar următor.

Pentru solicitarea de reînscriere, părintele/reprezentantul legal al copilului completează o cerere scrisă adresată conducerii unității de învăţământ.

ETAPA DE REÎNSCRIERE se desfășoară în perioada 6-14 iunie 2023.

Cererea de reînscriere tip (eliberată de unitatea de învățământ) se depune prin intermediul cadrelor didactice de la fiecare grupă sau la secretariatul unităţii de învăţământ în intervalul orar 9-13

Mai multe infrmații aici: https://www.primaria-lumina.ro/anunturi/informatii-cu-privire-la-inscrierea-copiilor-la-gradinita/?fbclid=IwAR15i1993zAdmq8mztMlMzsIlY2JQLZrGcfNC3YGBhmnkm26uaV8LR6_EjU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Check Also

Sala Sporturilor din Constanța are un parchet unic în România, identic cu cel folosit în NBA

CSM Constanța a prezentat detalii legate de suprafața de joc recent achiziționată pentru S…