SPIT Constanța reamintește contribuabililor de taxa de salubrizare

Să nu uităm de contribuția noastră pentru un oraș curat! 7,5 lei/lună per persoană este suma pe care persoanele fizice, locuitori ai municipiului Constanța, o datorează ca taxă de salubrizare.

SPIT Constanța reamintește contribuabililor că au obligația de a depune o declarație în termen de 30 de zile de la data apariției oricărei modificări în ceea ce privește numărul de persoane care locuiesc în imobil, la care vor anexa documente justificative. Taxa de salubrizare se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei menționate în declarația de impunere. Declarația poate fi descărcată de pe site-ul instituției, spit-ct.ro. Neachitarea la termenele scadente atrage plata majorărilor de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Vezi și

Lumini și umbre în Legile Securității Naționale

“Proiectul legilor securității naționale cere cetățenilor și firmelor să acționeze ca info…